Cơ hội nghề nghiệp

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Horme Flooring liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Horme Flooring.
 • Cơ hội nghề nghiệp
 • Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng

Bộ Phận Kinh doanh

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Horme Flooring liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Horme Flooring.

Ứng tuyển Bộ Phận Kinh doanh

 • NAME(*):
 • TEL(*):
 • EMAIL(*):
 • ADDRESS:
 • NOTE:
 • UPLOAD CV: YOU CAN ONLY ATTACH .DOC, .DOCX, JPG, PNG AND .PDF FILES THAT ARE LESS THAN 2048KB IN SIZE

Bộ Phận Văn Phòng

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Horme Flooring liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Horme Flooring.

Ứng tuyển Bộ Phận Văn Phòng

 • NAME(*):
 • TEL(*):
 • EMAIL(*):
 • ADDRESS:
 • NOTE:
 • UPLOAD CV: YOU CAN ONLY ATTACH .DOC, .DOCX, JPG, PNG AND .PDF FILES THAT ARE LESS THAN 2048KB IN SIZE

Bộ Phận Kỹ Thuật

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Horme Flooring liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Horme Flooring.

Ứng tuyển Bộ Phận Kỹ Thuật

 • NAME(*):
 • TEL(*):
 • EMAIL(*):
 • ADDRESS:
 • NOTE:
 • UPLOAD CV: YOU CAN ONLY ATTACH .DOC, .DOCX, JPG, PNG AND .PDF FILES THAT ARE LESS THAN 2048KB IN SIZE

Cấp Quản Lý

Bạn muốn tham gia cùng chúng tôi nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Horme Flooring liên tục cần tuyển dụng nhân sự cho mọi vị trí công việc. Dù là một sinh viên mới ra trường hay một ứng viên đã có kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng tạo điều kiện để bạn phát triển đầy đủ nhất về tài năng. Hãy cùng tìm hiểu thêm về các ngành nghề và cơ hội việc làm tại Horme Flooring.

Ứng tuyển Cấp Quản Lý

 • NAME(*):
 • TEL(*):
 • EMAIL(*):
 • ADDRESS:
 • NOTE:
 • UPLOAD CV: YOU CAN ONLY ATTACH .DOC, .DOCX, JPG, PNG AND .PDF FILES THAT ARE LESS THAN 2048KB IN SIZE